• ขาตั้งโต๊ะแบบ 2 จอ 15"-24"
  11,900.00 ฿
  13,900.00 ฿  (-14%)
 • ขาตั้งโต๊ะแบบ 4 จอ 15"-24"
  13,900.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-13%)
 • ขาตั้งโต๊ะแบบ 6 จอ 15"-24"
  19,900.00 ฿
  22,900.00 ฿  (-13%)
 • Multi Monitor ขาติดจอแบบติดผนัง 19"-24"
  29,900.00 ฿
  35,900.00 ฿  (-17%)
 • ขาตั้งจอ 24"-32" แบบ 2x3 จอ (สั่งผลิตตามใช้งาน)
  29,000.00 ฿
  34,900.00 ฿  (-17%)
 • ขาตั้งจอ 24"-27" แบบ 2x4,3x3,3x4 จอ (สั่งผลิตตามใช้งาน)
  45,900.00 ฿
  49,900.00 ฿  (-8%)
 • ขาตั้งจอ Video Wall Stand 40"-55” for 2x2 (สั่งทำ)
  59,000.00 ฿
  69,000.00 ฿  (-14%)
 • ขาตั้งจอ Video Wall Stand 46"-55” for 2x2 (สั่งทำ)
  59,000.00 ฿
  69,000.00 ฿  (-14%)
 • ขาตั้งจอ Video Wall Stand 46"-55” for 2x2 (สั่งทำ)
  59,000.00 ฿
  69,000.00 ฿  (-14%)
 • ขาตั้งจอ Video Wall Stand 40"-55” for 3x1, 3x3 (สั่งทำ)
  35,900.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-10%)
 • ขาตั้งจอ Video Wall Stand 40"-55” for 3x1, 3x3 (สั่งทำ)
  35,900.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-10%)